Millionair TEB

Het belang van het beperken van schulden

Schulden hebben is natuurlijk geen manier om snel aan je miljoen te komen. Geld dat je leent is niet echt jouw geld, dus dat telt natuurlijk niet mee voor je eigen kapitaal. Schulden zoveel mogelijk beperken is dus de bedoeling.

Maar soms kan je nu eenmaal niet anders. Er zijn meerdere redenen om een lening aan te gaan. Een hypothecaire lening voor het bekomen van een woning is bijvoorbeeld een vrij goede reden: tenzij je erft of het gat in de markt hebt gevonden, is dat geen bedrag dat je zomaar even hebt liggen. Maar er zijn ook onverwachte dingen waarmee je kan geconfronteerd worden, zoals een wagen die het begeeft of dingen in huis die dringend moeten gerenoveerd worden. Die omstandigheden dwingen je soms om een consumentenkrediet aan te gaan, en dat is natuurlijk niet leuk.

Wanneer je in een situatie komt waar je aangewezen bent op het aangaan van een lening, dan kan je proberen deze op zo kort mogelijke tijd terug te betalen. Het moet natuurlijk wel haalbaar zijn binnen jouw financiële situatie. Een kortetermijnlening aan een hogere interest is vaak beter dan een langetermijnlening aan een lagere interest. Dit lijkt misschien op het eerste zicht contradictorisch, maar die procenten maken op een langere termijn vaak dat het totale kostenplaatje een pak hoger oploopt dan dat dat had geweest voor de kortere termijn.

Je kan bij de bank naast een overzicht van het kostenpercentage ook steeds vragen naar een volledige berekening, zodat je goed weet hoeveel je lening je uiteindelijk aan het einde zal hebben gekost. Bij Citibank kan je dit zelfs gewoon calculeren op hun leningen-overzicht. Dit maakt het vergelijken een pak eenduidiger!