Korträkning historia

 

År 1956 hade några amerikanska armétekniker kalkylerat fram den optimala strategin i Black Jack. De presenterade strategin som visade hur spelaren skulle spela för att minimerade bankens fördel till det absolut minsta. Men deras uträkningar visade också på att banken alltid har någon tiondels procents fördel mot spelaren.

Deras uträkning fick inte speciellt mycket medial uppmärksamhet. Det var ju trots allt inte någon nyhet att banken alltid har en fördel. Men detta var första steget till ett spelsystem där fördelen till slut låg på spelarens sida. Detta genom korträkning och MIT-team.

Korträkning utvecklas, E.O Thorp
Edward O. Thorp såg svagheten i den optimala strategin vilket var att den byggde på att kortleken var statisk dvs att det är lika många kort kvar i kortleken under hela spelets gång. Men i praktiken minskar antalet kort i kortleken under spelet vilket förändrar förutsättningarna. Under två år studerade Thorp den optimala strategin samtidigt som han utvecklade den med egna idéer.

Hans resultat presenterade han på en matematikkonferens 1960. Hans teori var att den optimala strategin tillsammans med korträkning skulle vara ett sätt att överlista banken i Black Jack.

Uppståndelsen kring föreläsningen blev enorm och Thorp fick både vara med på presskonferenser och intervjuer i TV och radio. Han blev även erbjuden pengar för att bevisa sin teori vilket han också gjorde på några av Nevadas casinon. Lösningen för casinopersonalen var att porta Thorp eller sätta in speciellt duktiga dealers som kunde manipulera korten. Hela historien om Thorp och hans teori går att läsa i boken ”Beat the Dealer” som skrevs av honom 1962.

Men redan innan Thorp kom med sin teori fanns det framgångsrika korträknare. En av dessa var Joe Bernstein som även är omskriven i boken ”I want to quit winner” av Harald Smith. En annan bok som behandlar ämnet är ”Playing Black Jack to Win” som kom ut redan 1957. Korträkning har alltså funnits tidigare men med Thorps föreläsning och mediala uppmärksamhet fick fler upp ögonen för denna vinnande strategi.

Black Jack Team, Ken Uston
Thorps strategi utvecklades ännu ett steg när Black Jack Team bildades för att maximera vinsterna vid Black Jackborden. Vilken som började med Black Jack Team är något osäkert men den som anses utvecklat strategin att arbeta i team mest är Ken Uston. Hanlämnade sitt jobb, 1974, som vice börschef för att bli professionell spelare vid Black Jackbordet. Han kom att organisera sex team som tillsammans lyckades vinna över 5 miljoner dollar. Uston skrev även flera böcker inom detta ämne där den kändaste är ”Million Dollar BlackJack”.

Idé var att medlemmarna i ett MIT-team hade olika uppgifter. En del räknade kort, en del spelade och andra hade ansvar för kommunikationen. På så vis kunde de medlemmar vars uppgift var att spela snabbt byta mellan borden och alltid spela där fördelen var som störst för spelaren.

Kändaste gruppen tar form, JP Massar
En av de första kända grupperna bildades 1979 av en lärare på Harvarduniverstitet, JP Massar, och allt började med att han hade en föreläsning med titeln ”Hur man spelar, om man måste”. En del av studenterna sattes ihop till ett team men de stora vinsterna uteblev. Orsaken skulle senare visa sig vara att de olika deltagarna använde olika korträkningstaktik.

1980 träffar Massar en professionell spelare ,Bill Kaplan, som tillsammans med sitt team lyckats spela åt sig rejält med pengar under de tre år som teamet jobbat tillsammans. Massar bjöd då med honom tillbaka till Antlantic City så han kunde studera hans studenter och se vad de gjorde för fel. Felet var som tidigare nämnts att medlemmarna använda olika korträkningssystem. Han utbildade dem och det slutade med att Kaplan skapade ett MIT-team som efter några månaders träning började arbeta på allvar. Kaplan, Massar och ytterligare åtta spelare startade med 90.000 dollar som redan efter tio veckor hade fördubblats.

Redan efter fyra år var Kaplan tvungen att gå ur gruppen eftersom han blev igenkänd av casinopersonalen. Han kvarstod som investerare för teamet men rollen som teamledare lades över på de nya medlemmarna John Chang och Bill Rubin samt på Massar som fortfarande var kvar.

För stor grupp ger mindre grupper
Både kapitalet och gruppen växte och bestod som mest av 70 medlemmar. Nya medlemmar rekryterades genom reklamblad och då framförallt inom universitet. Många såg den ekonomiska vinningen men få lyckades bli fullvärdig medlem. Hårda tester prövade de intresserade och om de lyckades ta sig igenom dessa väntade en noggran utbildning. Deltagarna skulle kunna grundläggande korträkning men även avancerade system för att veta var essen är i en lek och hur vissa blandningar påverkar kortens placering i leken.

1992 bröt sig Massar ur gruppen tillsammans med John Chang och bildade med återvändaren Kaplan en ny grupp. Tillsammans grundade de något de kallade strategiska investeringar vilket resulterade i att de fick in finansiärer som lade in närmare en miljon dollar i projektet. Det var betydligt mer än det tidigare teamet någonsin hade att röra sig med. Detta team växte snabbt och bestod som mest av 80 medlemmar som spelade för mycket stora summor.

Men ju mer de tjänade desto mer kämpade casinon för att stoppa dem. För teamet blev lösningen att hela tiden rekrytera nya medlemmar som inte casinopersonalen kände igen. De flesta medlemmar rekryterades från Harvad vilket en privatdetektiv som anställdes av ett casino upptäckte. Detektiven gav då fotokataloger från Harvard till olika casinon som kunde lägga in dessa i deras databas. När någon av dessa kom till casinot blev de extra uppmärksammade av personalen vilket många gånger resulterade i att teamet inte kunde arbeta som tänkt.

Nedläggning även om några kämpar vidare
När det blev allt svårare att rekrytera nya medlemmar samtidigt som andra lukrativa investeringsmöjligheter växte fram i början av 90-talet togs beslutet att lägga ner gruppen. För grundarna Massar och Kaplan var detta slutet på teamspelandet. Men några ur gruppen fortsatte. De delade upp sig i två grupper som kallade sig för Amphibians och Reptiles. Att deras framgång fortsatte går att förstå bland annat på den utmärkelse som en av deltagarna i Amphibians fick 1999, ”Most Feared Man in the Casino Business”. Året efter splittrades gruppen och den sista kända grenen av Massars ursprungliga Black Jack Team gick i graven.